Bewolkingsgraad             
 0 = helder, 
 8 = volledig